Lựa chọn nổi bật
VIP
Hôm nay Thừa Thiên Huế

4/5 Dương Thiệu Tước

Diện tích:
Từ 30 - 35 m2
2.000.000 - 2.200.000đồng/tháng
Địa chỉ:
Dương Thiệu Tước, Huế