Chính sách bảo mật

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Tromoi.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).
 • Đây là các thông tin mà Tromoi.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tromoi.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Tromoi.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Tromoi.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Tromoi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tromoi.com.

4Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Cơ quan pháp luật (Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra) yêu cầu. Còn lại không ai có thể yêu cầu tiếp cận thông tin bảo mật của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty TNHH trực tuyến OHI
BAN QUẢN LÝ WEBSITE TROMOI.COM
Địa chỉ: 1/119 Hùng Vương, Huế, Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 0911 067 111

Cách thức liên lạc: Liên hệ với người phụ trách website bằng điện thoại hoặc email trên

5. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

- Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng cách trực tiếp đăng nhập tài khoản vào hệ thống website tromoi.com

- Hoặc liên hệ số điện thoại, email đến bộ phận hỗ trợ để yêu cầu chỉnh sửa

Số điện thoại: 0911 067 111
Email: [email protected]

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Tromoi.com được cam kết  bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Tromoi.com.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. cá nhân thành viên, Tromoi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số  hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tromoi.com
 • Ban quản lý Tromoi.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản lý Tromoi.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.