Lựa chọn nổi bật
09-12-2018 Hồ Chí Minh

PHÒNG TRỌ MỚI XÂY CHỈ CÒN 1 PHÒNG

Diện tích:
-
Phòng trống:
1/1 phòng
1.800.000 - 2.000.000đồng/tháng
Địa chỉ:
39 Hà Huy Giáp, Quận 12