Góc cảnh giác: Gần Tết trộm lẻn vào khu trọ ở Bình Dương lấy cắp xe máy

Hai tên trộm phối hợp lấy cắp xe máy trong khu nhà trọ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

NativeAd from Google